Přeprava hlubokozmraženého a mraženého zboží

Vaše potraviny u ledu
Na přepravu hlubokozmraženého a mraženého zboží používáme nejmodernější technologie. Přeprava podléhá přísným pravidlům a řídí se právními mezinárodními předpisy, zákony, vyhláškami. Řídíme se podle platné evropské legislativy. Veškeré tyto pravidla dodržujeme přímo v praxi a zabezpečujeme tak převoz mražených potravin bez porušení jejich čerstvosti a poskytujeme nejlepší podmínky pro zachování kvality rychlo zkazitelných potravin během jejich přepravy.

Kvalitní izotermický přepravní prostor s odpovídajícím chladícím a zároveň i vyhřívajícím zařízením, nám umožňuje rozvoz a přepravu potravin bez změny teploty a ohrožení kvality. Potraviny přepravujeme v hygienicky bezpečném a stabilním prostředí bez ztráty jejich přirozených vlastností až na pulty maloobchodních prodejen a pulty obchodních řetězců.