Přeprava chlazeného zboží

Vozidla určená k přepravě teplotně citlivých a zkazitelných potravin jsou vybavena nejmodernější chladící a mrazící nástavbou, které jsou vyrobené podle přísných kritérií a spĺňují veškeré legislativní podmínky na zabezpečení chladícího procesu. Při tomto procesu jsme důležitým článkem v přepravě chlazených potravin, pochopení chladícího procesu, jako jednoho nepřerušitelného procesu je u nás samozřejmostí.

Všechny kritéria a podmínky měření, určené legislativními normami, zabezpečujeme nadstandardně. Monitorujeme všechny důležité faktory, které mají vliv na kvalitu přepravovaných potravin.