Přeprava chlazeného zboží

Přeprava chlazeného zboží

Vozidla určená k přepravě teplotně citlivých a zkazitelných potravin jsou vybavena nejmodernější chladící a mrazící nástavbou, které jsou vyrobené podle přísných kritérií a spĺňují veškeré legislativní podmínky na zabezpečení chladícího procesu. Při tomto procesu jsme důležitým článkem v přepravě chlazených potravin, pochopení chladícího procesu, jako jednoho nepřerušitelného procesu je u nás samozřejmostí.

Všechny kritéria a podmínky měření, určené legislativními normami, zabezpečujeme nadstandardně. Monitorujeme všechny důležité faktory, které mají vliv na kvalitu přepravovaných potravin.

Kontaktujte nás

SÍDLO FIRMY

Josefa Štemberky 103
Lidice 273 54

ADRESA KANCELÁŘE

Petra Bezruče 1750

Kladno 272 01

KONTAKTY:

Kontaktní formulář