Přeprava potravin

Přeprava hlubokozmraženého a mraženého zboží

Vaše potraviny u ledu
Na přepravu hlubokozmraženého a mraženého zboží používáme nejmodernější technologie. Přeprava podléhá přísným pravidlům a řídí se právními mezinárodními předpisy, zákony, vyhláškami. Řídíme se podle platné evropské legislativy. Veškeré tyto pravidla dodržujeme přímo v praxi a zabezpečujeme tak převoz mražených potravin bez porušení jejich čerstvosti a poskytujeme nejlepší podmínky pro zachování kvality rychlo zkazitelných potravin během jejich přepravy.

Kvalitní izotermický přepravní prostor s odpovídajícím chladícím a zároveň i vyhřívajícím zařízením, nám umožňuje rozvoz a přepravu potravin bez změny teploty a ohrožení kvality. Potraviny přepravujeme v hygienicky bezpečném a stabilním prostředí bez ztráty jejich přirozených vlastností až na pulty maloobchodních prodejen a pulty obchodních řetězců.

Přeprava chlazeného zboží

Vozidla určená k přepravě teplotně citlivých a zkazitelných potravin jsou vybavena nejmodernější chladící a mrazící nástavbou, které jsou vyrobené podle přísných kritérií a spĺňují veškeré legislativní podmínky na zabezpečení chladícího procesu. Při tomto procesu jsme důležitým článkem v přepravě chlazených potravin, pochopení chladícího procesu, jako jednoho nepřerušitelného procesu je u nás samozřejmostí.

Všechny kritéria a podmínky měření, určené legislativními normami, zabezpečujeme nadstandardně. Monitorujeme všechny důležité faktory, které mají vliv na kvalitu přepravovaných potravin.

Přeprava zboží v návěsech SCHMITZ CARGOBULL

Nadstandardní technologie

Využití kapacity
Technika nejvyšší třídy
Online GPS monitoring

Záruka kvality

Vozový park v dokonalém technickém stavu

Proškolený a zkušený personál s profesionálním přístupem

Přeprava s plnou certifikací

Spolehlivost a flexibilita

Organizační flexibilita
Personální a přepravní rezervy, bez výpadků kapacity
Individuální a vstřícný přístup ke klientům